Sculpture En Fonte d'Aluminium De Ghiatza, Circa 1970 flag


180822-1.jpg

Description de l'antiquité :

"Sculpture En Fonte d'Aluminium De Ghiatza, Circa 1970"
sculpture en fonte d'aluminium de Ghiatza, Circa 1970