The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932) flag

The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932)
Click to enlarge the 4 pictures.

Object description :

"The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932)"
An oil on canvas measuring 55X38 cm (without its frame) representing a seaside signed by Oldrich KONICEK (1886-1932)

Oldřich Koníček (12. října 1886, Kutná Hora - 17. července 1932, Žehuň)
byl český malíř.Oldřich Koníček narodil do dobře situované rodiny kutnohorského právníka Františka Koníčka has jeho ženy Marie. Vzdělání získal na reálném gymnáziu v Kutné Hoře a na kladenské reálce. V Kladně ho značně ovlivnil pokrokový učitel kreslení Alois Bouda a Koníček se rozhodl pro uměleckou dráhu. V roce 1906 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, už v roce 1908 představil některá svá raná díla v impresionistickém stylu. Zlomový byl rok 1911. Oldřich Koníček poprvé navštívil Paříž, jeho tvorba is located at the top of the line. Koníček maloval v mezích postimpresionismu. Studoval zejmena of the Cezannova, Derainova, Matissova and Friszova. Období první světové války prožil Oldřich Koníček na srbské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády. Po návratu do vlasti byl vyslán nově vzniklým Ministerstvem národní obrany do Ilálie malovat významná bojiště československých legionářů. Společně s malíři Angelo Zeyerem a Ladislavem Šímou zde strávil třeční měsíce a přivezl z cesty čtyřicet jedna pláten. V roce 1920 is Oldřich Koníček oženil s Marií Eliášovou, v průběhu let manželům narodil syn Oldřich a dcera Krasava. Let's take a look at OldRich Koníček hojně vystavoval v Praze, jinde v republice iv zahraničí. V dobovem tisku is mu dostalo pochornné pozornosti od takových jmen jako Karel Teige, Josef Čapek a Jaromír Pečírka. V první polovině dvacátých let se Koníčkova tvorba přiklonila k neoklasicismu, inspiroval obrazy renesančních a klasicistních malířů. Od roku 1926 byl Koníček silně ovlivněn díly Maurice Utrilla. Závěrečná etapa jeho díla I spojena s odklonem od významu linie, výraz obrazu i nesen harmonickou i expresivní barvou. Převažují krajinomalby a figurální malba. Oldřich Koníček zemřel ve svých 45 letech v Žehuni na Kolínsku. Pohřben byl v rodinné hrobce v Kutné Hoře za přítomnosti členů SVU Mánes, jehož byl dlouholetým členem.
Price : 1250 €
Artist : Oldrich Konicek (1886-1932)
Period:20th Century
Style:Modern Art
Condition : Parfait état

Material : Huile sur toile
Length: 55 cm
Width : 38 cm

Reference : 445150
Contact Dealer

"Le Chef d'oeuvre Inconnu" see more objects from this dealer

"Marine Painting, Modern Art"

more objects on Proantic.com
Subscribe to newsletter