The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932) flag

The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932)
Click to enlarge the 4 pictures.

Object description :

"The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932)"
An oil on canvas measuring 55X38 cm (without its frame) representing a seaside signed by Oldrich KONICEK (1886-1932)

Oldřich Koníček (12. října 1886, Kutná Hora - 17. července 1932, Žehuň)
byl český malíř.Oldřich Koníček narodil do dobře situované rodiny kutnohorského právníka Františka Koníčka has jeho ženy Marie. Vzdělání získal na reálném gymnáziu v Kutné Hoře a na kladenské reálce. V Kladně ho značně ovlivnil pokrokový učitel kreslení Alois Bouda a Koníček se rozhodl pro uměleckou dráhu. V roce 1906 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, už v roce 1908 představil některá svá raná díla v impresionistickém stylu. Zlomový byl rok 1911. Oldřich Koníček poprvé navštívil Paříž, jeho tvorba is located at the top of the line. Koníček maloval v mezích postimpresionismu. Studoval zejmena of the Cezannova, Derainova, Matissova and Friszova. Období první světové války prožil Oldřich Koníček na srbské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády. Po návratu do vlasti byl vyslán nově vzniklým Ministerstvem národní obrany do Ilálie malovat významná bojiště československých legionářů. Společně s malíři Angelo Zeyerem a Ladislavem Šímou zde strávil třeční měsíce a přivezl z cesty čtyřicet jedna pláten. V roce 1920 is Oldřich Koníček oženil s Marií Eliášovou, v průběhu let manželům narodil syn Oldřich a dcera Krasava. Let's take a look at OldRich Koníček hojně vystavoval v Praze, jinde v republice iv zahraničí. V dobovem tisku is mu dostalo pochornné pozornosti od takových jmen jako Karel Teige, Josef Čapek a Jaromír Pečírka. V první polovině dvacátých let se Koníčkova tvorba přiklonila k neoklasicismu, inspiroval obrazy renesančních a klasicistních malířů. Od roku 1926 byl Koníček silně ovlivněn díly Maurice Utrilla. Závěrečná etapa jeho díla I spojena s odklonem od významu linie, výraz obrazu i nesen harmonickou i expresivní barvou. Převažují krajinomalby a figurální malba. Oldřich Koníček zemřel ve svých 45 letech v Žehuni na Kolínsku. Pohřben byl v rodinné hrobce v Kutné Hoře za přítomnosti členů SVU Mánes, jehož byl dlouholetým členem.
Price : 1250 €
Artist : Oldrich Konicek (1886-1932)
Period:20th Century
Style:Modern Art
Condition : Parfait état

Material : Huile sur toile
Length: 55 cm
Width : 38 cm

Reference : 445150
Contact Dealer
wait...
Go to the dealer's gallery
Print

"Le Chef d'oeuvre Inconnu" see more objects from this dealer

"Marine Painting, Modern Art"

more objects on Proantic.com
Subscribe to newsletter
Le Chef d'oeuvre Inconnu
Modernist Paintings
The Sea - Oldrich Konicek (1886-1932)
01 40 27 08 08
06 78 77 88 24


*We will send you a confirmation email from info@proantic.com Please check your messages, including the spam folder.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form